Електронни услуги на НАП

Важно за ползвателите на електронните услуги на НАП

Уважаеми клиенти,

В периода от 17,20 ч. до 18,05 ч. на 2.07.2014 г. поради технически трудности е нарушена обработката на данни, получени, чрез електронните услуги на агенцията. Изпращаните към НАП декларации и документи в този период е възможно да не са били коректно получени и отразени в системите на НАП, независимо от наличието на протокол, потвърждаващ успешното им получаване.

Молим всички клиенти, които са подавали данъчни и осигурителни декларации или уведомления за трудови договори в посочения период да проверят дали изпратените от тях документи са отразени като подадени в електронните услуги на НАП. В случай, че липсват, трябва да бъдат подадени отново.

При необходимост от допълнителна информация или разяснения, може да се обърнете към експертите на Информационния център на агенцията на телефон 0700 18 700 или чрез електронна поща infocenter@nra.bg

Приемете извиненията ни за причиненото неудобство.

До клиентите, които ползват браузъра Mozilla Firefox 4 или по-висока версия. За да ползвате успешно е-услуги и справката за здравния статус, е необходимо да направите допълнителни настройки на браузъра.

Порталът за електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП) Ви дава възможност бързо, лесно и сигурно да ползвате следните групи услуги:

Е -услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-Услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

Използването на тази група услуги изисква регистрация в портала чрез подаване на:

След регистрация в портала за Вас ще бъдат достъпни следните услуги:

Вижте повече информация и всички Е-Услуги с КЕП, предоставени от НАП.

Е-услуги със свободен достъп:

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги със свободен достъп

Чрез Е-Услуги със свободен достъп (не се изисква електронен подпис) вие можете да:

Вижте повече информация и всички Е-Услуги със свободен достъп.

Е-услуги с ПИК:

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК)

Чрез Е-Услуги с ПИК Вие можете да:

Вижте повече информация и всички Е-Услуги с ПИК.