Е-услуги с електронен подпис

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

Тази група услуги е предназначена за физически и юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от квалифициран доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. /Списък с доставчиците в Р. България, може да бъде намерен на страницата на КРС/.

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

След успешна регистрация в портала ще получите достъп до електронните услуги, достъпни за избрано задължено лице. Информацията в Портала съдържа историята на подаваните от Вас документи, извършени регистрации и свързаните с тях промени.

НАП предоставя и следните е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис:

Данни за ФУ от производител / вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.
Искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС