Е-услуги с ПИК

Тази група услуги е предназначена за лица, които разполагат с персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от офис на НАП.

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК)