Е-услуги с електронен подпис

До клиентите, които ползват браузъра Mozilla Firefox 4 или по-висока версия. За да ползвате успешно е-услуги и справката за здравния статус, е необходимо да направите допълнителни настройки на браузъра.

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ЧАСТИЧЕН ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НАП

От 20.07.2015г. част от услугите на НАП не се предоставят с частичен достъп. До 31.08.2015г. лицата заявили такъв достъп могат да предприемат действия за заявяване и/или получаване на съответните права за пълен достъп. След тази дата достъпът до тези услуги на лица с частичен достъп ще бъде спрян. Повече информация за това кои са услугите, може да намерите тук.

Тази група услуги е предназначена за физически и юридически лица, които разполагат с квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от КРС доставчик на удостоверителни услуги.

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

След успешна регистрация в портала ще получите достъп до персоналната ви страница „Моите е-услуги”, съдържаща историята на подаваните от Вас документи, извършени регистрации и свързаните с тях промени.

НАП предоставя и следните е-услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис:

Данни за ФУ от производител / вносител на ФУ или сервизна фирма съгласно изискванията на Наредба Н-18 от 13 декември 2006 г.
Директива 2003/48/ЕО за спестяванията
ЕСФП

За контакти: тел. 0700 18 700

Искания за възстановяване на ДДС от търговци, установени в страната, към държави-членки на ЕС