Е-услуги със свободен достъп

До клиентите, които ползват браузъра Mozilla Firefox 4 или по-висока версия. За да ползвате успешно е-услуги и справката за здравния статус, е необходимо да направите допълнителни настройки на браузъра.

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги със свободен достъп