Електронни услуги на НАП

До клиентите, които ползват браузъра Mozilla Firefox 4 или по-висока версия. За да ползвате успешно е-услуги и справката за здравния статус, е необходимо да направите допълнителни настройки на браузъра.

Порталът за електронни услуги на Националната агенция за приходите (НАП) Ви дава възможност бързо, лесно и сигурно да ползвате следните групи услуги:

Е -услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-Услуги, достъпни с квалифициран електронен подпис (КЕП)

ВНИМАНИЕ!

ВАЖНО ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ЧАСТИЧЕН ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ НАП

От 20.07.2015г. част от услугите на НАП не се предоставят с частичен достъп. До 31.08.2015г. лицата заявили такъв достъп могат да предприемат действия за заявяване и/или получаване на съответните права за пълен достъп. След тази дата достъпът до тези услуги на лица с частичен достъп ще бъде спрян. Повече информация за това кои са услугите, може да намерите тук.

Използването на тази група услуги изисква регистрация в портала чрез подаване на:

След регистрация в портала за Вас ще бъдат достъпни следните услуги:

Вижте повече информация и всички Е-Услуги с КЕП, предоставени от НАП.

Е-услуги със свободен достъп:

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги със свободен достъп

Чрез Е-Услуги със свободен достъп (не се изисква електронен подпис) вие можете да:

Вижте повече информация и всички Е-Услуги със свободен достъп.

Е-услуги с ПИК:

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК)

Чрез Е-Услуги с ПИК Вие можете да:

Вижте повече информация и всички Е-Услуги с ПИК.