Е-услуги с ПИК

Тази група услуги е предназначена за лица, които разполагат с персонален идентификационен код /ПИК/, издаден от компетентния офис на НАП.

За да ползвате тази група услуги е необходимо:

ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги, достъпни с персонален идентификационен код (ПИК)

Чрез "Е-Услуги с ПИК" можете да: